Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2019

Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete
Pärm bild: Lärarna och rektorerna i Finland 2019

Lärarna och rektorerna i Finland 2019
(pdf, 638.58 KB)

Ladda ned

Publikationen erbjuder en översikt över lärarkåren och rektorerna som arbetar inom den svenskspråkiga utbildningen. Publikationen är en del av flera rapporter som presenterar resultatet från datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland 2019.

Datainsamlingar om lärarna och rektorerna har genomförts och publicerats sedan år 1999. Nu publiceras resultatet av den sjätte datainsamlingen som genomfördes år 2019. 

Uppgifter har samlats in om lärarna och rektorerna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och svenskspråkig utbildning samt vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete. I rapporterna granskas bland annat behörigheten, åldersstrukturen och könsfördelningen bland lärarna och rektorerna. Därtill har man också undersökt undervisningsgruppernas storlek inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Dessa resultat publiceras i en separat rapport.

Vidare publiceras även rapporter om lärarbehovet nu och i framtiden, om antalet sökande inom lärarutbildning samt om lärarnas deltagande i fortsatt utbildning och fortbildning och deras deltagande i expertutbyten och arbetslivsperioder. 

Ytterligare information om datainsamlingen och alla tillhörande rapporter:
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistik-over-larare-och-rektorer

År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6701-4
Serie
Rapporter och utredningar 2020:14
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska