Läromedel

Våra flytt- och stannfåglar

Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Omgivningslära

Syftet med e-läromedlet är att stöda elever med svenska som andraspråk i miljö- och naturkunskapsstudierna. Materialet tar upp grundläggande begrepp i fåglarnas biologi och presenterar vanliga flytt- och stannfåglar, som eleverna ser i sin vardag.

Materialet består av tre delar. I första delen får eleven allmän information om fåglar, om häckning, föda, anatomi och skillnaden mellan flytt- och stannfåglar. I de andra delarna finns mera specifik information om olika fågelarter. Flytt- och stannfåglarna behandlas som separata helheter.

Våra flytt- och stannfåglar är uppbyggt kring en berättelse, där fågelkännaren Sara berättar om våra fåglar för Melissa, som flyttat till Finland från Turkiet. Tanken med berättelsen är att studierna i så hög grad som möjligt ska anknyta till invandrarelevernas erfarenheter och vardag.

Författare
Hanna Pöyliö, Maarit Sorjonen, Oodles Oy
År
2017