Det finns ofta ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den grundläggande utbildningen som en helhet, det vill säga som utbildning på andra stadiet. Det här är fallet exempelvis med den svenskspråkiga årsklassen och skol/studiestigen på svenska, de 16-åringar som avslutar årskurs 9 från en svenskspråkig skola, gemensam ansökan och fortsatta studier på andra stadiet.