Det finns ofta ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den grundläggande utbildningen som en helhet, dvs. utbildningen på andra stadiet. Det här är fallet exempelvis med den svenskspråkiga årsklassen, de 16-åringar som avslutar årskurs 9 från en svenskspråkig skola, gemensam ansökan och fortsatta studier på andra stadiet.