Antagningsregistret innehåller uppgifter om att söka till utbildning, resultat av antagning av studerande, mottagande av studieplats och anmälan till studerande. I registret finns uppgifter om personer som sökt till gymnasieutbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Användning och kontroll av uppgifterna i informationsresursen

Även andra myndigheter utnyttjar uppgifter i Antagningsregistret i sin egen verksamhet: till exempel använder Folkpensionsanstalten uppgifter om mottagande av studieplats vid beviljande av studiestöd, och Statistikcentralen utarbetar utbildningsstatistik utifrån uppgifterna i registret. Uppgifterna används även i utvärdering och uppföljning av utbildningssystemet samt i olika undersökningar.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för administration av Antagningsregistret och överlämning av uppgifter.