I Varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om verksamhetsställena samt om personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) innehåller uppgifter om småbarnspedagogiken på nationell nivå. Aktörerna inom småbarnspedagogiken, det vill säga kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter, ska spara följande helheter i Varda:

  • uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogiken och om verksamhetsställena,
  • uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samt
  • uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken.

Alla registrerade i Varda har rätt att kontrollera de uppgifter som finns sparade om hen i Varda. Vårdnadshavarna har rätt att kontrollera sina barns uppgifter.