I informationsresursen inom småbarnspedagogik (Varda) samlas uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samt verksamhetsställena, personalen inom småbarnspedagogik och uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken. Varda togs i bruk stegvis 1.1.2019–1.9.2020. I lagen om småbarnspedagogik (540/2018) föreskrivs om införandet av uppgifter i Varda. Uppgifterna som förs in i Varda kan användas för utveckling och beslutsfattande på såväl kommunal nivå som på riksnivå.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat