I Varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå. Införandet av uppgifter i Varda föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) innehåller uppgifter om småbarnspedagogiken på nationell nivå. Aktörerna inom småbarnspedagogiken, det vill säga kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter, ska spara följande helheter i Varda:

  • uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogiken och om verksamhetsställena,
  • uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samt
  • uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken

Aktörerna inom småbarnspedagogik ansvarar i enlighet med lagen om småbarnspedagogik för att föra in uppgifter i Varda, men också för att uppgifterna som sparas där är korrekta och aktuella.