Om du har avlagt skidinstruktörutbildning i Finland och vill utöva skidinstruktöryrket i ett annat EU- eller EES-land kan du behöva ett kompetensintyg för skidinstruktör. Kompetensintyg beviljas av Utbildningsstyrelsen.