Nyheter

I registret över rättstolkar finns redan professionella inom flera olika språk

Aktuellt
Registret över rättstolkar som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen fyllde nyligen fem år. I registret finns redan information om rättstolkar med lämpliga kvalifikationer inom 21 olika språk, och nya språk är på väg att tas med i registret. Målet är att kännedomen om registret ska öka för att det ska vara lättare att hitta rättstolkar som uppfyller de lagstadgade kraven.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Registret över rättstolkar inrättades i april 2016 efter en längre tids förberedelser för att uppfylla skyldigheten som föreskrivs i EU-direktivet från 2010. I enlighet med direktivet ska varje medlemsstat ha ett register över rättstolkar som har lämpliga kvalifikationer. Enligt direktivet ska man ordna med tolkning för misstänkta eller tilltalade personer ifall de inte förstår språket som används vid ett straffrättsligt förfarande. Utöver straffrättsliga förfaranden kan även tolkning inom andra administrativa områden anses utgöra rättstolkning, bland annat i civilrättsliga ärenden eller i ärenden som behandlas av polisen. Behovet av tolkning inom dessa områden har ökat i vårt land under de senaste åren. Rättstolkning är ett krävande specialområde inom tolkning, och det har varit möjligt att avlägga specialyrkesexamen i rättstolkning sedan 2013 då Utbildningsstyrelsen godkände de första examensgrunderna. Det är också möjligt att avlägga utbildning i rättstolkning på högskolenivå.

Registret placerades hos Utbildningsstyrelsen eftersom ämbetsverket sedan tidigare hade ett motsvarande system för auktoriserade translatorer och ett register över auktoriserade translatorer. Tolkning har varit ett välbekant kompetensområde vid Utbildningsstyrelsen redan långt före registret över rättstolkar, eftersom den fristående examen i kontakttolkning länge har ingått i det omfattande utbudet av fristående examina.

I registret finns redan tolkar inom 21 olika språk

I registret över rättstolkar är det möjligt att registrera tolkar som har avlagt en sådan studiehelhet i rättstolkning som avses i lagen samt studier som berör rättssystem och lagstiftning. Tolkarnas ansökningar behandlas av en av Utbildningsstyrelsen tillsatt nämnd för registret över rättstolkar. Registreringen görs av ämbetsverkets ansvariga tjänsteinnehavare.

Antalet språk som representeras i registret har ökat i en fin takt, då det efter fem år redan finns tolkar med lämpliga kvalifikationer för rättstolkning i 21 olika språk. De största språken i registret, sett till antalet registrerade tolkar, är ryska, engelska, arabiska och kurdiska (sorani). Se statistiken över de registrerade språken i slutet av nyheten.

Totalt har det gjorts 87 registreringar i olika språkpar (av vilket det ena språket ska vara finska eller svenska). En del rättstolkar har registrerats för två eller till och med tre olika språk, alltså har de verkligen satsat på att påvisa sin yrkesskicklighet. Registret över rättstolkar är det enda registret som berör tolkning i Finland. Inom branschen har man redan längre diskuterat behovet av att också få ett register över tolkar som avlagt examen i kontakttolkning, vilket det finns betydligt många flera av idag tack vare utbildningen som inleddes på 1990-talet. Det diskuteras också om tolk borde vara en skyddad yrkesbeteckning, men det skulle kräva ändringar i den nuvarande lagstiftningen.

Målet är att öka kännedomen om registret

Utöver registreringen av rättstolkar behandlar nämnden många andra frågor som berör författningar gällande tolkning och utbildning inom området. Nämnden för registret över rättstolkar och Utbildningsstyrelsen har också strävat efter att öka kännedomen om registret genom att ordna seminarier om rättstolkning som har riktat sig till både myndigheterna som använder tolkningstjänster och till rättstolkarna. Målet är att allt fler ska känna till registret så att man i första hand söker efter rättstolkar från registret, där man hittar all information om tolkar som har de kvalifikationer som lagen förutsätter. En myndighet eller privatperson som behöver en rättstolk kan söka efter en tolk med hjälp av registrets sökfunktion. Tolkens kontaktuppgifter finns tillgängliga för att man kan komma överens om uppdrag. Det är också en viktig rättsskyddsfråga att i första hand använda professionella tolkar.

Mera information: oikeustulkkirekisteri [at] oph.fi (oikeustulkkirekisteri[at]oph[dot]fi) tfn 029 5331554

Tolkar per språk som finns med i registret:

 • ryska, 11
 • engelska, 9
 • arabiska, 8
 • kurdiska (sorani), 8
 • persiska, 6
 • estniska, 6
 • finskt teckenspråk, 5
 • thai, 5
 • turkiska, 5
 • tyska, 4
 • somaliska, 4
 • vietnamesiska, 3
 • svenska, 2
 • holländska, 2
 • spanska,  2
 • portugisiska, 2
 • bulgariska, 1
 • kinesiska, 1
 • lettiska, 1
 • polska, 1
 • franska, 1