Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Lektionerna i gymnastik ska ge eleverna positiva upplevelser och stödja en aktiv livsstil. På den här sidan presenteras tre gymnastikövningar som kan utföras med hjälp av AR och som är kopplade till innehåll och mål i läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Lapset kävelevät puun rungon päällä

Som mål för undervisningen beskrivs bl.a. sensomotoriska färdigheter (M2), balans- och rörelseförmåga (M3) och samarbetsfärdigheter (M8).

Kroppslighet, fysisk aktivitet och gemenskap bör återspeglas i gymnastikundervisningens innehåll. Övningar och spel bör ge eleverna möjlighet att uttrycka sig i olika former samt en känsla av delaktighet (I1). Även social funktionsförmåga lyfts fram som en viktig del av innehållet (I2). Utöver dessa bör undervisningen stödja mångsidiga kompetenser som en del av helhetsskapande undervisning.

AR-övningar kan användas för att ge gymnastikundervisningens innehåll nya dimensioner. Eleverna inspireras när de får utmana sin kreativitet och skapa något nytt genom mångsidiga övningar och genom att kombinera olika lärmiljöer. I uppgifterna uppmuntras eleverna att arbeta experimentellt och utforskande i sin närmiljö. Eleverna får nya idéer och positiva upplevelser.