Modulerna i modersmål och litteratur går bra att kombinera både sinsemellan och med moduler i andra läroämnen så att de bildar lokala studieavsnitt. Bekanta dig med exempel på studieavsnitt i modersmål och litteratur samt studieavsnitt där modersmål och litteratur kombineras med andra läroämnen. Exemplen är inte förpliktande eller uttömmande utan de ska fungera uppmuntrande och inspirerande för det lokala läroplansarbetet.

Selin oleva tyttö istuu tietokoneen ääressä