Daghems- eller skolbyggnaden ska placeras på en plats som med tanke på trafiken är så säker och tillgänglig som möjligt. I säkerhetsarrangemangen som berör gårdsområdet ska man ta i beaktande flera olika faktorer, såsom trafiksäkerheten, hur gården kan övervakas, hur säkra och trygga lek- och motionsredskapen är samt hur hinderfri gården är.