Var och en har rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet. Sexuellt trakasseri bryter mot denna grundrättighet och kan ha många destruktiva följder i synnerhet för barns och ungas utveckling.

Guiden uppdateras senare att motsvara de lagändringar som trätt i kraft 1.8.2022 och 1.1.2023.