Stödmaterialet för läroämnet hälsokunskap öppnar upp betydelsen av hälsokompetens i gymnasieutbildningen och den mångsidiga kompetensens delområden i läroämnet hälsokunskap. Stödmaterialet beskriver också de olika målen för läroämnet med hjälp av exempel. Beskrivningarna och exemplen utgör inga normer och är inte uttömmande.

Syftet med undervisningen i hälsokunskap i gymnasiet är att utveckla de studerandes hälsokompetens. Hälsokompetens har lyfts fram som en nyckelkompetens för att klara sig i en värld som blir allt mer komplex och svår att gestalta (OECD 2018). Att utveckla hälsokompetensen är därför ett viktigt mål för folkhälsoarbetet och främjandet av hälsan samt ett centralt uppdrag för utbildningen på global nivå.