Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en nationell föreskrift som utfärdats av Utbildningsstyrelsen. De lokala planerna för småbarnspedagogik och barnens planer för småbarnspedagogik ska utarbetas och småbarnspedagogiken ska genomföras i enlighet med denna föreskrift.

På denna sida kan du bekanta dig med de ikraftvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik och även med föreskrifterna från år 2016.