Småbarnspedagogik som ordnas i en trygg och säker miljö bidrar till att skapa en lugn atmosfär som stödjer barnens uppväxt och lärande samt ökar barnens och de anställdas välbefinnande. Säkerheten inom småbarnspedagogiken är en gemensam sak för alla anställda, för dem som svarar för verksamhetsenheterna och lokalerna samt för vårdnadshavarna.