Den mångsidiga kompetens är en betydande förändring i gymnasieutbildningen. Vi har utarbetat bilder och infografik som förklarar och öppnar upp den mångsidiga kompetensen. Med hjälp av bilderna kan utbildningsanordnaren, läraren eller utbildare presentera den mångsidiga kompetensen för andra. Bilderna kan användas i presentationer och utbildningar.