Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas i syfte att förstärka mediefärdigheterna hos barn, unga och vuxna samt att stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Nästa mediekunskapsvecka ordnas 6.-12.2.2023.

Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä.

Mediekunskapsveckan genomförs i form av olika kampanjer, jippon och aktiviteter. Under mediekunskapsveckan behandlas ämnesområden och frågeställningar i anslutning till media i skolor, bibliotek, daghem, familjedaghem, ungdomsgårdar, klubbar och hobbygrupper. Det material och de kampanjer som genomförs under mediekunskapsveckan ger också uppslag för mediefostran under hela året och för samarbetet med hemmen till exempel under föräldramöten.  Materialet erbjuder också idéer för hur man kan behandla frågor i anslutning till mediefostran tillsammans med barnens vårdnadshavare.