De mål som läroplanen ställer upp för bildkonsten kan uppnås genom många olika metoder och pedagogiska lösningar, så det är viktigt att i början av varje studieavsnitt gå igenom såväl målen som grunderna och metoderna för bedömningen. Portfolioarbete samt mellanrespons och självvärdering under avsnittet stöder de uppgifter för långsiktighet, kontinuitet och interaktivitet som fastställts för bedömningen enligt läroplanen. Den här artikeln behandlar utgångspunkterna för digitalt portfolioarbete och vissa möjligheter att göra mångsidiga och kontinuerliga bedömningar.
Opiskelua tietokoneen äärellä

Författare: Piritta Malinen