Byggnader ombyggs sällan och det används lokaler som är planerade för en helt annan typ av småbarnspedagogik eller undervisning än den nuvarande. Alltid när reparationer och ombyggnader görs, måste deras inverkan på utrymmenas säkerhet bedömas. Reparationer får inte försämra säkerheten.

Det går att förbättra konstruktionernas säkerhet med separata åtgärder i samband med de årliga reparationerna, vilket förutsätter tillräckliga anslag för årsreparationer. Ibland kan förbättringar i säkerheten göras samtidigt med någon annan reparation. Det ska dock bedömas vilka åtgärder som är så väsentliga att de måste utföras som separata projekt och vilka rimligen kan lämnas till nästa grundliga renovering. Det kan vara svårt att bygga om existerande lokaler utan en genomgripande renovering, men med kreativitet går det även att hitta förmånliga lösningar. Behovet av eventuellt bygglov ska alltid kontrolleras av kommunens byggnadstillsyn.