I gymnasiet är det viktigt att sträva efter att den studerande ska få en smidig övergång till högskolestudier och därifrån vidare till arbetslivet. Den studerande ska redan under studiernas gång få möjlighet att bekanta sig med arbetslivet, dess vardag och vilka krav arbetslivet ställer. På den här sidan har vi samlat olika användbara modeller och källor som gymnasierna kan utnyttja i det egna samarbetet med arbetslivet.
Illustrationsbild, unga vuxna förhandlar

En arbetslivsorienterad pedagogik i gymnasiet och gymnasiets samarbete med arbetslivet genomförs med hjälp av studier och arbetssätt som fördjupar den studerandes kunnande om olika kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier och i arbetslivet. Gymnasiernas samarbete med arbetslivet kan vara bland annat:

  • kurser eller projekt som genomförs i samarbete med en företrädare för arbetslivet
  • fadderföretagsverksamhet
  • evenemang
  • alumnverksamhet
  • företagsfostran
  • gymnasiekurser som förbereder för arbetsuppgifter.