Alla barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Exkursioner och studiebesök, lägerskolor och andra evenemang som ansluter sig till undervisningen kan stödjas genom medel som eleverna och vårdnadshavarna samlar in gemensamt. Att delta i medelinsamlingen ska vara frivilligt för eleverna och vårdnadshavarna. På denna sida hittas ytterligare information om anordnandet av skolutflykter och lägerskolor.