En studerande i gymnasiet har rätt att få stöd oberoende av vad det är som orsakar inlärningssvårigheterna. Stödåtgärderna ska i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan genomföras i samarbete mellan undervisningspersonalen. Specialundervisningen stöder ämnesundervisningen. Läs mer om stödet för lärande och om specialundervisningen i gymnasiet.
Kaksi opiskelijaa kahvitauolla.