Enligt grunderna för gymnasiets läroplan syns tvärvetenskaplig och kreativ kompetens i bildkonsten genom att arbete som är typiskt för konsten omfattar olika sätt att undersöka, uttrycka, presentera och verka. I gymnasiet undersöker man kulturella fenomen med hjälp av visualitet och andra sätt att framställa information. Särskilt inom bildkonsten kan man ta hjälp av STEAM-tänkande som stöd för tvärvetenskaplig och kreativ kompetens.
Question marks

Författare: Piritta Malinen