När du börjar planera undervisning med fjärruppkoppling är det bra om du modigt kan frigöra dig från undervisningen i klass. Fundera alltså inte hur du ska flytta undervisningen till nätet, utan tänk på målen för lärhelheterna och hur ni kan nå dem i distansstudierna. Du ska alltid utgå från den loaka läroplanen och målen som har preciserats i den.

Tips för distansundervisningen