Nelson Mandela har sagt att utbildning är det mäktigaste vapen du kan använda för att förändra världen. Vad innebär detta med tanke på en hållbar framtid?
Koulutuksen merkitys kestävässä kehityksessä

Skribent: specialsakkunnig Kati Anttalainen, undervisnings- och kulturministeriet, Internationella sekretariatet