Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och en viktig del av barnets uppväxt och lärstig. Småbarnspedagogiken omfattar barn i åldern 0-6, allt från spädbarnsåldern till att grundskolan börjar.
Kuvituskuva, lapset maalaavat