Varje studerande inom yrkesutbildningen har rätt att få det stöd och den handledning hen behöver för sina studier.

Den studerande ska få handledning och stöd

  • i sina studier av grupphandledaren, lärarna, studiehandledaren, yrkeshandledaren och specialläraren
  • för sitt välbefinnande av hälsovårdaren, kuratorn och psykologen inom studerandevården.

Att kartlägga behovet av handledning och stöd blir naturligt i samband med att den studerande och läraren tillsammans gör upp och uppdaterar den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). De handlednings- och stödåtgärder som man kommer överens om med den studerande ska skrivas in i PUK.

Studerandevården stödjer den studerande i synnerhet då hen behöver hjälp i frågor som gäller hälsan eller välbefinnande.