Med studiehelheter som överskrider ämnesgränserna kan man hjälpa studerande att granska och gestalta olika fenomen som studeras på ett mer övergripande sätt. Lärarna i tre gymnasium berättar om sina erfarenheter av att planera, genomföra och bedöma studieavsnitt som överskrider läroämnesgränserna.
Kuvituskuva palapelien rakentamisesta. Palapelin osien päällä on neljä kättä, jotka kokoavat palapeliä.