Fostran till hållbar utveckling och ansvar tar sig uttryck i småbarnspedagogikens och skolans alla rutiner och lösningar. Eleverna sporras att ta hänsyn till vilken miljöpåverkan deras handlingar och val har lokalt och i bredare perspektiv.

Fostran till hållbar utveckling och ansvar tar sig uttryck i småbarnspedagogikens och skolans alla rutiner och lösningar. Eleverna sporras att ta hänsyn till vilken miljöpåverkan deras handlingar och val har lokalt och i bredare perspektiv. Exempelvis utvärdering av miljöpåverkan är en del av all inlärning och verksamhet. Målet är ett aktivt medborgarskap, där delaktighet och vilja att påverka förenas till en verksamhet som bygger upp en hållbar framtid.