Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ställer krav på utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna. Syftet med utvecklingsverksamheten Ny pedagogik och synligt lärande är att främja väbefinnandet och lärandet för alla i skolgemenskapen.