Hoppa till huvudinnehåll

Lyft lärandet! – svenskspråkigt utvecklingsprogram

Inom programmet Lyft lärandet! finns följande fokusområden: Språkpedagogik och språklig mångfald (Finskan i fokus och Lyft språken!), Skolutveckling och ledarskap samt Ny pedagogik och synligt lärande.

Programmet Lyft lärandet! ska bidra till att:

  • alla de som genomgår en svenskspråkig utbildning i Finland har möjlighet att utveckla mångsidiga framtidskompetenser och utvecklas till flexibla, aktiva och delaktiga samhällsmedlemmar med motivation och vilja att ständigt lära sig nytt
  • utveckla utbildningen, undervisningen och lärandet så att de svenska särdragen i Finland, såsom undervisningsspråk, regionala aspekter och tvåspråkighet beaktas
  • stödja de aktörer som konkret arbetar med skola och utbildning på svenska.