På denna sida hittar du samlat information om utbildningssystemet i Ukraina, från småbarnspedagogiken till utbildningen på andra stadiet. Syftet med materialet är att ge utbildningsanordnarna och anordna av småbarnspedagogik grundläggande information om vilken skolbakgrund barn och unga som kommer från Ukraina till Finland kan ha.
Vid tavlan.

Materialet är sammanställt och ursprungligen publicerat av Skolverket i Sverige. Texten har redigerats endast till den del det varit nödvändigt för att terminologin som används ska motsvara det finländska utbildningssystemet (t.ex. förskola har ändrats till småbarnspedagogik). Du hittar länken till den ursprungliga texten på Skolverkets webbplats längst ner på sidan. Informationen på denna sida har verifierats. Det kan ändå visa sig att någon information behöver preciseras eller korrigeras. Vi kommer att uppdatera sidan om ny information framkommer.