Utbildningsstyrelsen finansierar, följer upp och utvecklar fortbildningen som riktar sig till personalen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken. Syftet och målet är att främja utbildningssystemet och undervisningens kvalitet samt stödja genomförandet av utbildningspolitiska reformer. Årligen beviljas ungefär 10 000 miljoner euro i finansiering för personalfortbildning inom undervisningsväsendet. I fortbildningen deltar dryga 23 000 personer varje år.
Nuoret rakentavat taloa