I samband med den ryska attacken mot Ukraina är det möjligt att även yngre barn under skolåldern ser bilder och videor från kriget i medierna. Det är viktigt att personalen är medveten om den digitala värld som barnet tar del av. Syftet med detta material är att fungera som stöd för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen när man behandlar innehåll som barnen möter i olika medier.