Eftersom en hållbar framtid och de fenomen och hinder som utgör utmaningar för den berör oss alla, bör vi alla också ha möjlighet att delta i arbetet för en hållbar framtid. Hur kopplas upplevelsen av att man är en del av något till viljan att påverka? Varför är i synnerhet barns och ungas delaktighet viktig på skolornas hållbarhetsstig?
Omistajuus ja osallisuus kestävässä kehityksessä

Skribent: fil. dr Anna Suorsa, Uleåborgs universitet

Många vuxna och ungdomar i skolorna funderar på frågor som gäller klimatförändringen, jämställdheten och skyddet av den biologiska mångfalden. För att ta tag i teman för hållbar utveckling i skolans vardag krävs att både de vuxna och eleverna deltar aktivt och att en ny form av hållbar verksamhet utvecklas. På så sätt kan man åstadkomma förändringar även på en mer omfattande strukturell och samhällelig nivå. Med hjälp av begreppet delaktighet kan man förstå hur gemenskaper förändras genom vardagliga val. Idén om ägarskap kan användas för att koppla verksamheten till alla aktörer och gemenskaper. När verksamheten utgår från deltagarnas egna utgångspunkter är de också verksamhetens ägare, inte utomstående.