Europeiskt centrum för moderna språk, ECML, finns i Graz i Österrike. Centret har som uppdrag att förverkliga Europarådets språkpolitik och främja innovationer inom språkinlärning och språkundervisning. Genom att utveckla språkpedagogik strävar ECML efter att främja interkulturell dialog, demokratiskt medborgarskap och social sammanhållning. Centret stöder olika forsknings- och utbildningsprojekt.
ECML:n banneri. Värikäs teksti kutsuu hakemaan 2024-2027 ohjelmakaudelle. Kieli demokratian ytimessä.

Stommen i ECML-centrets verksamhet är ett fyraårigt verksamhetsprogram. I verksamheten ingår bl.a. publikationer, expertmöten, konferenser och arbetsseminarier. Årligen ordnas arbetsseminarier och i dem kan en representant för Finland delta avgiftsfritt. På seminarierna behandlas programperiodens tematik.

ECML:s mångsidiga publikationer kan fritt laddas ned på centrets webbplats. De publiceras alltid på engelska och franska, ofta också på tyska.

Utbildningsstyrelsen ordnar i Finland i samarbete med ECML seminarier på 1-2 dagar med anknytning till språkfostran. Temat är då något av ECML:s centrala utvecklingsprojekt, som har beröringspunkter med finländsk språkundervisning och språkinlärning och med stärkande av språkmedvetenheten.

Dessutom finns vid Utbildningsstyrelsen centrets kontaktpunkt, som undervisningsrådet Anna von Zansen (anna.vonzansen [at] oph.fi) 1.3.-31.8.2023, Olli Määttä (olli.maatta [at] oph.fi) 1.9.-15.10.2023, Anu Halvari svarar för (anu.halvari [at] oph.fi) 16.10.2023 fr.o.m.