Utlämnande av uppgifter från utbildningsanordnare till elev- och studerandevårdstjänster – webbinarium

Webbinarium Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Webbinariet ordnas på finska, men det är möjligt att ställa både förhandsfrågor och frågor under webbinariet på svenska.

Utbildningsstyrelsen ordnar tisdagen den 14.11.2023 kl. 14–16 ett webbinarium om utlämnandet av uppgifter från utbildningsanordnare till elev- och studerandevårdstjänster. Webbinariet ordnas i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Webbinariet riktar sig till ledningen, personalen och de personer som ansvarar för de elektroniska systemen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) och det fria bildningsarbetets utbildning för läropliktiga samt till elev- och studerandevårdstjänsterna. Under webbinariet behandlas juridiken gällande utlämnande av uppgifter.

Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Webbinariet bandas och inspelningen samt materialet och svaren på förhandsfrågorna publiceras i efterhand på den finskspråkiga evenemangssidan.

Datum och plats

14.11.2023 14.00 – 16.00

Anmälningsperiod

5.10.2023 – 31.10.2023 kl 23:55