Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe mobilitetsstöd 2023-2024

Kulturväsendet Kreativa Europa
Status
Pågående
Ansökningstid
2.10.2023 – 31.5.2024 kl 23:59
Ansökningsblankett

EU finansierar mobilitet för personer som arbetar inom konst och kultur i Europa via Culture Moves Europe. Goethe-Institut ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet.

För vilket ändamål?

Resans syfte ska anknyta till något av programmets mål.

I mobilitetsprojekt kan målet vara

  • att bekanta sig med Europas kultur och kulturarv
  • konstnärligt arbete och samarbete med andra konstnärer och yrkespersoner
  • att lära sig nytt (non-formellt)
  • att skapa och fördjupa internationella yrkesmässiga relationer.

Mobilitetsstöd kan inte beviljas om resans enda syfte är en utställning, en konsert eller ett annat uppträdande i mållandet.

Mobilitetsperioden kan pågå

  • 7-60 dygner (individer)
  • 7-21 dygner (grupper).

För vem?

Mobilitetsstöd kan sökas av myndiga

  • konstnärer
  • andra professionella personer inom kultur antingen ensamma
  • grupper på 2–5 personer.

Stödet är avsedd för konstnärer som är bosatta och verksamma i länder som deltar i EU:s program Kreativa Europa.

Som kulturområden räknas alla målområden i delprogrammet Kultur i EU-programmet Kreativa Europa: arkitektur, kulturarv, formgivning och mode, litteratur, musik, scenkonst och visuell konst.

Särskild uppmärksamhet fästs vid konstnärer och professionella inom kulturbranschen som befinner sig i början av sin karriär.

Ansökningstiden

Ansökningsomgången är öppen mellan 2.10.2023 och 31.5.2024.

Ansökningstiden är fortlöpande. Inkomna ansökningar samlas alltid in för bedömning den sista dagen i månaden (förutom december 2023), och de sökande informeras om resultaten inom 6-8 veckor efter varje månadsavslut.

Ansökningsprocessen

Culture Moves Europe-finansiering söks via Goethe-Instituts Goethe-Application-portal. Närmare information hittar du från Europeiska komissionens webbplats via länken nedan.

Mer information och frågetimmar

Mer information får du från Kreativa Europa Desken och från Goethe-Institut via adressen culturemoveseurope [at] goethe.de (culturemoveseurope[at]goethe[dot]de).

Goethe-Institut organiserar frågetimmar för anskökare på fredagar. Information om detta hittar du från Culture Moves Europes egna kanaler (länken nedan).