Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport: Mobilitet för idrottspersonal (KA182-SPO)

Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Status
Avslutad
Ansökningstid
7.12.2023 – 20.2.2024 kl 12:00
Ansökningsblankett
Mer information
Terhi Liintola
Ansvarig expert

förnamn.efternamn@oph.fi
tel. 0295338504

Verneri Kinnunen
Projektkoordinator

förnamn.efternamn@oph.fi
tel. 0295331604

För vem?

Mobilitetsprojekt för KA1-tränare och idrottspersonal kan i första hand sökas av motions- och idrottsföreningar som vill skicka tränare, anställda och/eller föreningsaktiva utomlands. Från samma organisation kan 1-10 personer delta i mobilitetsperioden.

I mobilitetsprojekt det alltid en organisation som ansöker. 

Motions- och idrottsföreningens personal, det vill säga tränare, frivilliga och personer som arbetar med andra uppgifter i föreningen, kan delta i mobilitetsperioden.

1-10 mobilitetsperioder kan ingå i en projektansökan. 

Vad stöds?

Kortvariga projekt stöder mobiliteten för idrottsfunktionärer i länder som deltar i Erasmus + -programmet. 

Genom projekten sprider man bästa praxis och ökar deltagarnas medvetenhet om de praktiska målen i EU:s arbetsplan för idrott. 

Job shadowing and observation periods (2-14 dagar)

Coaching or training assignments (15-60 dagar)

Stödet i euro bestäms utifrån enhetskostnader som beräknas i ansökan och riktas till deltagarnas rese-, vistelse- och organiseringskostnader

Ansökningstider och blanketter

Ansökan skickas endast elektroniskt. Ansökningsblanketten är på engelska, men kan fyllas i på finska eller svenska. Den obligatoriska bilagan till ansökan är Declaration of Honour. Ladda ner dokumentmallen nedan på ansökningsblanketten, hämta den lagliga företrädarens underskrift och bifoga dokumentet till projektansökan. 

Den sökande organisationen kan endast lämna in en ansökan om mobilitetsprojekt för idrottspersonal per ansökningsomgång.

Ansökningstiden för ansökningsomgången 2024 går ut 20.2.2024 kl. 12.00 (12.00 CET).