Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ackrediteringsansökan (KA120-VET) avslutas den 19 oktober 2023

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
23.11.2022 – 19.10.2023 kl 13:00

Ackreditering kan sökas av aktörer inom yrkesutbildning som vill genomföra planerad och strategisk internationell mobilitet. Ackreditering gör det möjligt för aktören att få tillgång till regelbunden mobilitetsfinansiering under programperioden 2024–2027.

Ackreditering förutsätter inte att man tidigare deltagit i Erasmus+-programmet. Organisationer av följande typer som har verkat inom yrkesutbildning i minst två år kan ansöka om ackreditering:

  • Organisationer som ordnar yrkesutbildning
  • Lokala och regionala myndigheter samt andra organisationer inom yrkesutbildningssektorn
  • Företag och andra offentliga eller privata organisationer som utbildar studerande inom yrkesutbildning.

 Man kan också ansöka om ackreditering som koordinator för ett konsortium. 

För att få ackreditering behöver man ha en strategisk plan för internationell verksamhet och mobilitet.