Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt 2024

Kreativa Europa
Status
Avslutad
Ansökningstid
26.10.2023 – 25.4.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

EU-programmet Kreativa Europa stöder Creative Innovation Lab-projekten, som ökar samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn. I projekten skapar man innovativa lösningar till sektorernas centrala utmaningar. Lösningar borde kunna kopieras till flera sektorer.


För vem?

Stöd kan sökas av en organisation eller gemensamt av en grupp organisationer inom kultur, kreativa branscher och den audiovisuella branschen samt t.ex. start-ups, business incubators och teknologiföretag. Organisationer måste komma från länder som deltar i programmet Kreativa Europa.
 

Ansökningstiden

Ansökningstiden slutar 25.4.2024. Resultaterna publiceras i oktober och bidragsavtal kommer att undertecknas i januari 2025.

Projekten kan pågå i högst 24 månader.
 

Vad finansieras?

Det finns ingen angiven summa att söka. EU finansierar högst 70 procent av projektets totala kostnader.

Total budget för årets bidragsfördelning är 7,48 miljoner euro.

Syftet med projekten är att stärka genom ökat samarbete mellan olika branscher den europeiska kulturens och de kreativa sektorernas gröna omställningen, konkurrenskraft, amarbete, synlighet, tillgänglighet, mångfald och/eller publikbas. Syftet är också  att göra det möjligt för de här sektorerna att bättre anpassa sig till de möjligheter som utvecklingen av AI och virtuella världar erbjuder.

Projekten måste fokusera på minst ett av de följande mål:

  • virtuella världar som en ny miljö för främjande av europeiskt innehåll, publikförnyelse och konkurrenskraft för europeiska innehållsindustrier
  • innovativa affärsverktyg för produktion, finansiering, distribution eller marknadsföring som aktiveras eller förbättras av ny teknik (AI, big data, blockchain, Virtual Worlds, NFT, etc.)
  • hantering och kommersiellt utnyttjande av nyttjanderättigheter, inklusive transparens och rättvis ersättning
  • datainsamling och analys, med särskild fokus på prognosmodeller för innehållsproduktion och publikutveckling
  • "Grönare" metoder för att minska miljöpåverkan från den audiovisuella sektorn och andra kulturella sektorer i linje med kommissionens Gröna nya given och New European Bauhaus
     

Ansökningsprocessen

Ansökningar lämnas elektroniskt via EU:s Funding & Tenders -portal.  Innan sökande lämnar in ansökan ska de omsorgsfullt läsa dokumentet Call document, som beskriver projektens prioriteringar och finansieringsvillkoren.

Kreativa Europa Desk vid Utbildningsstyrelsen ger råd till sökande i alla frågor som gäller ansökan.

Det är möjligt att få mer information också från addressen EACEA-CROSS-INNOVLAB [at] ec.europa.eu (obs. på engelska, ingen projektspecifik rådgivning).