Hoppa till huvudinnehåll
Europass logo på blå och grön bakgrund
Information om Europass

Information om Europass

Europass är ett enhetligt redskap för att identifiera kunnande och gör det lättare att följa med den egna utvecklingen. Det är en gratis tjänst som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Europass erbjuder också nya arbets- och studiemöjligheter!

  • Europass hjälper studerande eller anställda att visa sina kunskaper och färdigheter på ett tydligt sätt. Med Europass går det enkelt att visa sitt kunnande såväl i Finland som internationellt.
  • Läroanstalter och högskolor stöder de studerandes möjligheter till internationalisering, beviljar dokument för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass. Läroanstalterna beviljar bland annat intyg över högskoleexamen och bilagor till betyg över yrkesinriktad examen.
  • Europass gör det enklare för en arbetsgivare eller läroanstalt att värdera och jämföra de sökandes kunskaper och färdigheter. Tydlig och enhetlig dokumentering av kunnandet gör det möjligt att bättre utnyttja arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Europass hjälper yrkesverksamma inom undervisning, utbildning och handledning att bättre ge råd åt dem söker sig till en utbildning.
  • Med Europass du kan testa dina digitala färdigheter. Efter testet kan du spara testet till din egen profil och använda det när du söker jobb eller studieplats.
  • Genom att registrera dig och skapa din egen profil får du använda alla Europass-funktioner. Du kan spara dina CV, personliga brev och ansökningar i ditt eget bibliotek i Europass. Du kan också spara existerande filer till ditt Europass bibliotek.

För studenten

För studenten

Information om Europass för studenten

Europass hjälper studerande och personer i arbetslivet att visa sina kunskaper och färdigheter på ett tydligt sätt.

Identifiering av kunnande

Med hjälp av enhetliga europeiska verktyg och tjänster är det lättare att identifiera kunnande.

Visa dina kunskaper med Europass

Europass hjälper studerande och personer i arbetslivet att presentera sina kunskaper och färdigheter på ett förståeligt sätt.

För läroanstalter och organisationen

För läroanstalter och organisationen

Information om Europass för läroanstalterna

Läroanstalter och högskolor stöder internationaliseringen bland de studerande, beviljar dokument som behövs för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass.

Information om utfärdande av bilagor till organisationer

Bilagorna till examensintygen och mobilitetsintyget bidrar till att göra kunnandet mera transparent och tydligt.

Identifiering av kunnande

Verktygen och tjänsterna i Europass gör det lättare att identifiera kunnande. De är också till nytta då man söker arbets- och studieplatser och då man behöver reflektera över sitt eget kunnande eller sina egna mål som gäller karriären eller studierna.

Berättelser

Berättelser
Självsäkerhet från utlandet

Självsäkerhet från utlandet

Jenni Ripatti fick med sig en rejäl dos frimodighet och säkerhet från sitt utbyte.

Helheten avgör vid arbetssökning

Helheten avgör vid arbetssökning

Hur kan en ung arbetssökande skilja sig från mängden på ett positivt sätt då konkurrensen är stor?

Berätta om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen

Berätta om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen

Tala om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen - det är receptet för att identifiera dina kunskaper.

Utveckling av de egna kunskaperna ger möjligheter i arbetslivet (på finska)

Utveckling av de egna kunskaperna ger möjligheter i arbetslivet (på finska)

Joni Mäkinen uppmuntrar till att vara modig och fundera över hur det är bäst att utveckla sina egna kunskaper.

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra - att vara ute är en irriterande rättighet och en ädel konst.