Europass logo på blå och grön bakgrund
Information om Europass

Information om Europass

Europass är ett enhetligt redskap för att identifiera kunnande och gör det lättare att följa med den egna utvecklingen. Europass erbjuder också nya arbets- och studiemöjligheter!

  • Europass hjälper studerande eller anställda att visa sina kunskaper och färdigheter på ett tydligt sätt. Med Europass går det enkelt att visa sitt kunnande såväl i Finland som internationellt.
  • Läroanstalter och högskolor stöder de studerandes möjligheter till internationalisering, beviljar dokument för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass. Läroanstalterna beviljar bland annat intyg över högskoleexamen och bilagor till betyg över yrkesinriktad examen.
  • Europass gör det enklare för en arbetsgivare eller läroanstalt att värdera och jämföra de sökandes kunskaper och färdigheter. Tydlig och enhetlig dokumentering av kunnandet gör det möjligt att bättre utnyttja arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Europass hjälper yrkesverksamma inom undervisning, utbildning och handledning att bättre ge råd åt dem söker sig till en utbildning.

Det är gratis att använda Europass. I Varje EU- och EES-land finns ett nationellt Europass-center, som koordinerar uppgifterna som berör Europass. Utbildningsstyrelsen är Europass-center i Finland. Europass-centret administrerar, utvecklar och informerar om Europass. De övriga Europass-centrena hittar du här.

 

Europass har förnyats!

Karakteristiskt för den nya Europass-portalen är att den är mångsidig: det handlar inte bara om en meritförteckning, utan om att stödja användarens utveckling och förbättra möjligheterna för arbetssökande och arbetsgivare att mötas.

Via Europass kan användarna skapa egna meritförteckningar och följebrev samt söka arbetsplatser och studiemöjligheter i Europa. Europass-portalen erbjuder olika möjligheter utgående från användarens intressen och erfarenheter.

I portalen kan användaren spara sina betyg, ansökningar och meritförteckningar tryggt på ett och samma ställe. I utvecklingen av portalen har man satsat på digital användbarhet, smidighet och transparens. Europass har också fått en ny grafisk utformning och sidornas struktur har ändrats.

Bilagorna till examensintyg och mobiltetsintyg finns tillgängliga precis som tidigare!

 

I videon ges fem motiveringar till varför du ska använda Europass (videon är på engelska)!

Tjänster

Tjänster

Europass för att visa sitt kunnande

Europass hjälper studerande och personer i arbetslivet att visa sina kunskaper och färdigheter på ett tydligt sätt.

Information om Europass för läroanstalterna

Läroanstalter och högskolor stöder internationaliseringen bland de studerande, beviljar dokument som behövs för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass.

Information om utfärdande av bilagor

De nationella Europass-centren och deras samarbetspartner utgör ett omfattande internationellt nätverk.

Identifiering av kunnande

Med hjälp av enhetliga europeiska verktyg och tjänster är det lättare att identifiera kunnande.

Berättelser

Berättelser
Självsäkerhet från utlandet

Självsäkerhet från utlandet

Jenni Ripatti fick med sig en rejäl dos frimodighet och säkerhet från sitt utbyte.

Helheten avgör vid arbetssökning

Helheten avgör vid arbetssökning

Hur kan en ung arbetssökande skilja sig från mängden på ett positivt sätt då konkurrensen är stor?

Berätta om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen

Berätta om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen

Tala om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen - det är receptet för att identifiera dina kunskaper.

Utveckling av de egna kunskaperna ger möjligheter i arbetslivet (på finska)

Utveckling av de egna kunskaperna ger möjligheter i arbetslivet (på finska)

Joni Mäkinen uppmuntrar till att vara modig och fundera över hur det är bäst att utveckla sina egna kunskaper.

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra

En ny arbetstagare är först helt ute, och det är bra - att vara ute är en irriterande rättighet och en ädel konst.

Ta kontakt

Du kan kontakta oss på: europassi(a)oph.fi

Våra sociala medier: 

Europass Europe Twitter

Europass Europe Facebook

Europass Europe Instagram

Europass Europe LinkedIn