Nyheter

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
Delta i #ErasmusDays den 10–12 oktober 2019, dela med dig av dina egna erfarenheter och ta del av andras upplevelser.
ErasmusDays banner

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt.

#ErasmusDays är avsett för alla som är intresserade av internationellt och europeiskt samarbete. Alla organisationer och privatpersoner som deltar i Erasmus+-programmet kan delta – och sätten att medverka är många.

– Du kan ordna ett eget evenemang eller dela med dig av dina erfarenheter i sociala medier med nyckelordet #ErasmusDays. Även nya projektaktörer kan sprida information om sina planer och be om respons av erfarna aktörer. Ta också del av andras berättelser i sociala medier och dela med dig av dina egna Erasmus-upplevelser, berättar undervisningsrådet Anita Varsa från Utbildningsstyrelsens enhet för koordinering av EU-program.

Information om olika evenemang samlas på en gemensam europeisk plattform, erasmusdays.eu. Via tjänsten kan du anmäla ditt eget evenemang eller kolla in vad som ordnas i Finland eller på övriga håll i Europa. ErasmusDays-evenemanget har hela Europa som målområde och erbjuder en unik möjlighet för din organisation eller ditt projekt att få synlighet. Bekanta dig närmare med anvisningar och konkreta tips på vår webbplats.

Närapå 300 000 finländare har deltagit i programmet

Finland har medverkat i Erasmus+-programmet och programmen före det allt sedan år 1992. Nästintill
300 000 finländare har deltagit i utlandsperioderna som understöds av Erasmus+ och ännu fler har medverkat i utvecklingsprojekt som har haft som mål att genom internationellt samarbete utveckla undervisningen, utbildningen, ungdomsverksamheten och idrotten.

Enligt Anita Varsa har Erasmus+-programmet haft en stor inverkan på internationaliseringen i Finland.

– Deltagarna har utvecklat sin internationella medvetenhet och fått erfarenheter och färdigheter som behövs i arbetslivet. Lärarna har bildat nätverk och bland annat utvecklat sina undervisningsmetoder. Läroanstalterna och organisationerna har fått stöd av programmet för att utveckla sin verksamhet enligt sina strategier. Yrkesutbildade personer inom olika branscher har genom internationellt samarbete utvecklat sitt kunnande och fått nya verktyg och internationella nätverk som stödjer det egna arbetet. Internationalisering lönar sig alltid, sammanfattar Varsa.

Idén till #ErasmusDays-evenemanget har sina rötter i Frankrike och har därifrån spridits till övriga Europa. I år deltar ett rekordantal länder.

– Tillsammans kan vi synliggöra betydelsen av internationellt samarbete på hela Europeiska unionens område, uppmuntrar Varsa.

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram som understöder olika former av utlandsperioder, europeiskt samarbete och växelverkan mellan olika instanser. Den pågående programperioden sträcker sig från 2014 till 2020. En ny programperiod planeras för närvarande.