Alla elever som börjar i årskurs 1 inkommande hösttermin inleder senast på våren 2020 studierna i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket, med en halv årsveckotimme.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä

Statsrådet beslutade den 20.9.2018 om ändring av Förordningen om de riksomfattande målen för och timfördelningen i den grundläggande utbildningen (422/2012), så att antalet årsveckotimmar i årskurserna 1–2 utökas med två årsveckotimmar. Utökningen gäller undervisning i A1-språket och enligt beslutet ska samtliga elever i årskurs 1 inleda studier i ett A1-språk senast under vårterminen 2020 med minst en halv årsveckotimme.

De uppdaterade grunderna för A1-språket i årskurs 1–2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen samt innehåll som anknyter till målen. Därtill beskrivs till exempel hur undervisningen kan differentieras och om bedömningen av elevens lärande.