Alla elever som inledde årskurs 1 höstterminen 2019 deltog senast på våren 2020 i undervisning i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket, med en halv årsveckotimme.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä

Statsrådet beslutade den 20.9.2018 att revidera förordningarna om den grundläggande utbildningen och om timfördelningen så att antalet årsveckotimmar i årskurserna 1 och 2 utökades med två årsveckotimmar. Dessa årsveckotimmar riktades till undervisning i A1-språket, vilket innebar att samtliga elever i årskurs 1 inledde studier i ett A1-språk senast under vårterminen 2020 med en halv årsveckotimme.

De uppdaterade grunderna för A1-språket i årskurserna 1 och 2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen samt innehåll som anknyter till målen. Därtill beskrivs till exempel hur undervisningen kan differentieras och om bedömningen av elevens lärande.