Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Development

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2020

Development

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2019

International

Nordic Master utlysning 2019

Development

HEI ICI programmet 2020-2024

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2019
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål stöds med statsunderstöd
Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen
Yrkesutbildning Lärmiljö

Ansökan om finansiering

Fängelseundervisning inom yrkesutbildningen stöds med statsunderstöd
Yrkesutbildning