Nyheter

Tre finländska daghem tävlar om Europeiska kommissionens pris #BeActive Education

Aktuellt Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
Tre finländska daghem tävlar om en utmärkelse i Europeiska kommissionens tävling #BeActive Education. De nominerade daghemmen är Leinelän päiväkoti i Vanda, Hirsimäen päiväkoti i Tavastehus och Ekholmintien päiväkoti i Kouvola. Med utmärkelsen vill kommissionen lyfta fram goda förfaringssätt för att främja fysisk aktivitet och motion inom utbildningssektorn på olika håll i Europa.
Lapset pyörittävät renkaita

De tre nominerade daghemmen har gemensamt att de alla betonar fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen. Barnen har också en aktiv roll i planeringen och genomförandet av verksamheten. I Vanda, Tavastehus och Kouvola har man även ett fungerande system för att koordinera arbetet på kommunnivå, vilket har gjort det möjligt att sprida vidare kunskap och erfarenheter på lokal nivå.

De tre daghemmen har tidigare belönats inom ramen för det riksomfattande programmet Glädje i rörelse år 2017, 2018 och 2019. Målet för programmet är att varje barn dagligen ska få ta del av fysisk aktivitet och uppleva glädje av att röra på sig i en aktiv verksamhetsmiljö.

– En central del av programmet Glädje i rörelse är att sprida goda verksamhetssätt. Jag är stolt över att vi tack vare dessa nomineringar får dela med oss av de kunskaper och erfarenheter som våra enheter inom småbarnspedagogiken har. På det här sättet kan vi skapa en aktiv verksamhetskultur även i övriga delar av Europa, gläder sig Utbildningsstyrelsens sakkunniga Nina Korhonen från programmet Glädje i rörelse.

Priset en del av Europeiska idrottsveckan

#BeActive-priset är en del av Europeiska idrottsveckan som går av stapeln mellan den 23 och 30 september 2019. Veckan firas på Europeiska kommissionens initiativ med målsättningen om att öka den fysiska aktiviteten i Europa. Europeiska kommissionen utser finalisterna bland de kandidater som medlemsländerna och samarbetsparterna utnämnt. Vinnaren utses i Budapest 18.10.2019.

Ifjol gick första pris i Europeiska kommissionens tävling till Jyrängön koulu. Finland har även tidigare nått framgångar i tävlingen.

– I år ville vi nominera kandidater som redan har fått en utmärkelse inom programmet Glädje i rörelse. De här daghemmen visar vägen och fungerar som förebilder även då det gäller att sprida sitt kunnande. Vi håller tummarna att framgångarna fortsätter, säger Terhi Liintola från Europeiska idrottsveckans kontaktpunkt.

I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkten för Europeiska idrottsveckan och i Finland ligger veckans fokus på motion bland barn och unga. Den finländska idrottsveckans huvudevenemang Let´s #BeActive – School Action Day ordnas i Esbo 23.9.2019 och är avsett för skoleleverna i huvudstadsregionen. Utöver huvudevenemanget deltar fler än 100 000 barn och unga i regionala motionsevenemang på olika håll i landet.

Europeiska idrottsveckan genomförs med stöd av Erasmus+-programmet. Erasmus+-programmet understöder även internationella samarbetsprojekt inom idrottssektorn.

Ytterligare information

  • Sakkunnig Nina Korhonen, tfn 029 533 1671 (Glädje i rörelse)
  • Ledande sakkunnig Terhi Liintola, tfn 029 533 8504 (Europeiska idrottsveckan)
  • Föreståndare Tarja Hairo 0206157009 (Ekholmintien päiväkoti i Kouvola)
  • Föreståndare Tiina Siren, puh. 03 621 3664 (Hirsimäen päiväkoti i Tavastehus)
  • Föreståndare Hannele Tuominiemi, puh 050 3024106 (Leinelän päiväkoti i Vanda)