Nyheter

Ansök om praktikperiod utomlands via Utbildningsstyrelsen

Aktuellt Högskoleutbildning Internationell praktik Internationalisering
Högskolestuderande och nyutexaminerade kan söka till Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktikplatser 15–29.9.2020.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om en praktikplats vid Finlands beskickningar och kultur- och vetenskapsinstitut, vid undervisningsenheter för finska språket och finländsk kultur samt vid organisationer för utvecklingssamarbete. Praktikperioderna är mellan 3 och 10 månader långa och inleds i början av år 2021.

På grund av coronapandemin lediganslås ett färre antal praktikplatser än normalt. Ansökningsomgångar för EDUFI-praktik ordnas två gånger per år. Beroende på ansökningsomgången erbjuds praktikplatser vid finländska organisationer utomlands, organisationer för utvecklingssamarbete utomlands samt vid företag och lokala organisationer i Ryssland, Asien och Latinamerika. Den som får en praktikplats beviljas ett stipendium för praktikperioden av Utbildningsstyrelsen.

Arbetspraktik utomlands är ett unikt tillfälle att bekanta sig med arbetsuppgifter inom den egna branschen. Vid praktik utomlands utvecklar man förutom yrkeskunnandet även språkkunskaperna och kunskaperna om olika kulturer. Erfarenheterna och kontakterna man får under praktikperioden är till nytta också vid övergången från studierna till arbetslivet.

Information om praktikplatserna, ansökningskriterierna och ansökningsprocessen hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.