Nyheter

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Coronaviruset
Statsrådet har fastställt ytterligare riktlinjer för att fortsätta avveckla begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin.
Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern, inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, universitet, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Före detta, den 30 april 2020, fastställde statsrådet att man i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och i påbyggnadsundervisningen övergår till närundervisning från och med den 14 maj 2020, samt att begränsningarna av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik hävs.

Då det inte längre finns sådana epidemiologiska skäl som beredskapslagen förutsätter för att fortsätta begränsningarna utfärdas ingen ny förordning istället för statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik och undervisning och utbildning (191/2020).

De beslut som regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar gett den 8 april 2020 om att stänga skolorna och läroanstalterna upphör att gälla den 13 maj. I fortsättningen är det de kommunala tjänsteinnehavare och organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt regionförvaltningsverken som i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar fattar beslut om åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Avvecklingen av begränsningarna innebär att man förutom inom småbarnspedagogiken och sådan undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning, även inom all övrig undervisning och utbildning i sin helhet återgår till att följa normal lagstiftning från och med den 14 maj. Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna behöver inte fatta några allmänna eller individuella förvaltningsbeslut på grund av att begränsningarna hävs, om det inte finns behov av att göra andra ändringar i besluten.

Enligt statsrådets riktlinjer är det möjligt att kontrollerat och stegvis återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar ändå att distansundervisningen fortsätter fram till läsårets slut vid universiteten och yrkeshögskolorna, i gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och i den grundläggande utbildningen för vuxna. Begränsningarna som gäller den grundläggande konstundervisningen är i kraft fram till den 13 maj. Därefter är det möjligt att vid läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen ordna närundervisning i läroanstalternas lokaler. Utbildningsanordnarna bestämmer själva i vilken mån man ordnar närundervisning. I samband med närundervisning som ordnas på sommaren ska man ta hänsyn till anvisningarna som gäller rymlighet och hygien.

Avvecklingen av begränsningarna ska planeras noggrant. Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet publicerar anvisningar för gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildning under coronepidemin. 

Utbildningsstyrelsen har redan publicerat anvisningar som berör slutförandet av skolarbetet och studierna läsåret 2019-2020 inom olika utbildningsformer. Flera anvisningar är under arbete.