Nyheter

Coronaviruset inverkar också på ordnandet av bänkskuddardagen

Aktuellt Gymnasieutbildning Coronaviruset
Under coronaepidemin är det skäl att finna för situationen lämpliga sätt att genomföra den traditionsenliga bänkskuddardagen i gymnasiet, så att man kan visa sin uppskattning för abiturienternas arbete under åren i gymnasiet och även glädjas tillsammans. Beslut som gäller bänkskuddardagen ska fattas utgående från den lokala epidemisituationen. Närmare anvisningar ges i Utbildningsstyrelsens vanliga frågor och svar som berör coronaviruset.
Penkkarijuhlijoita Helsingissä keväällä 2020

I Finland har bänkskuddardagen ordnats nästan lika länge som studentskrivningarna. Dagen infaller vanligtvis i februari, torsdagen i vecka 7, då abiturienterna avslutar den dagliga skolgången och börjar förbereda sig inför vårens studentskrivningar.

Bänkskuddardagen har under de senaste årtiondena börjat påminna om en form av avskedsfest. Även om programmet under dagen ofta är humoristiskt och roligt, präglas dagen även av vemod för att att man inte längre kommer tillbaka till sitt välbekanta gymnasium, förutom för att avlägga studentproven.

Coronaviruset inverkar på hur den inkommande vårens bänkskuddardag ordnas i gymnasierna. Anordnarna av gymnasieutbildning beslutar om arrangemangen utgående från det lokala epidemiläget. När man ordnar bänkskuddardagen ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har gett angående coronaviruset samt de regionala rekommendationerna gällande till exempel användningen av munskydd. På lokal och regional nivå kan också råda restriktioner som gäller ordnandet av publikevenemang. De berör både evenemang som ordnas inomhus i läroanstaltens lokaler samt åskådare som följer med bänkskuddardagen på gatorna.

Utbildningsanordnarna behöver bland annat överväga om abiturienternas åktur på lastbilsflak kan ordnas på ett tryggt sätt eller om det finns trygga sätt att ordna det övriga programmet som abiturienterna ordnar för de övriga gymnasiestuderande. Man behöver också överväga om det är skäl att flytta bänkskuddardagen till en senare tidpunkt, till exempel efter studentproven. Man måste nu hitta sådana för coronaepidemin lämpliga förfaringssätt med vilka man kan uppmärksamma och glädjas för abiturienterna och att deras gymnasiestudier avslutas.