Nyheter

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång

Aktuellt Coronaviruset Bedömning av kunnande Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Främmande språk
Situationen med coronaviruset har medfört utmaningar i avläggandet av allmänna språkexamina. Inom det allmänna språkexamenssystemet gör man sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över språkkunskaper ska kunna avlägga examen snarast möjligt. Ett intyg över språkkunskaper kan behövas till exempel vid ansökan om finskt medborgarskap eller då man söker en arbets- eller studieplats. Kunskaper i finska och svenska kan förutom med en allmän språkexamen även påvisas genom statsförvaltningens språkexamen.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel för att söka arbete eller studieplats, för att ansöka om finskt medborgarskap eller för att visa nivån på språkkunskaper för din arbetsgivare. På grund av coronavirusepidemin var man under våren 2020 tvungen att inhibera examenstillfällena för allmän språkexamen. I och med att vårens anmälningar till examen flyttades framåt finns det för närvarande på många ställen fler intresserade än lediga platser till språkexamen, särskilt i finska på mellannivå.

I fortsättningen kan anmälan till språkexamen flyttas framåt endast en gång

Situationen är utmanande för den som ämnar avlägga en examen. Hittills har det varit möjligt att flytta framåt sin anmälan flera gånger, men på grund av att coronavirusepidemin ser ut att pågå en längre tid är det i fortsättningen möjligt att endast en gång skjuta upp sin anmälan. Därefter får examinanden tillbaka deltagaravgiften av läroanstalten som ordnar examen, och examinanden kan anmäla sig på nytt till det examenstillfälle hen själv vill eller påvisa sina språkkunskaper på andra sätt. På det här sättet strävar man efter att förhindra att det blir rusning till examenstillfällena på grund av att anmälningar flyttas framåt. Samtidigt blir också anmälningsprocessen smidigare. I den pågående undantagssituationen kan man annullera och skjuta upp sin anmälan utan läkarintyg.

Språkkunskaperna kan påvisas officiellt även med statsförvaltningens språkexamen

Språkkunskaper i finska eller svenska som förutsätts för att få finskt medborgarskap ska även påvisas inom statsförvaltningens språkexamenssystem. Detta är möjligt med en examen för statsförvaltningen som gäller nöjaktiga kunskaper. För att avlägga examen behöver man kontakta en examinator och komma överens om när examen kan avläggas. Tyvärr behöver man ändå vara beredd på att alla examinatorer inte nödvändigtvis kan ta emot anmälan till examen just nu på grund av coronaviruset. Inom statsförvaltningens språkexamenssystem kan man även avlägga språkexamen som gäller utmärkta färdigheter och som kan behövas till exempel då man söker en tjänst. Dessa examenstillfällen ordnas ungefär en gång per månad vid Utbildningsstyrelsen. 

Vid examensarrangemangen iakttas de allmänna anvisningar om hygien och säkerhet som undervisnings- och kulturministeriet och institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett för att förhindra smittspridningen. För att examenstillfällena ska kunna ordnas på ett tryggt sätt under undantagssituationen kan det ha inverkan på till exempel hur många som samtidigt kan delta i ett examenstillfälle.

Ytterligare information

  • Frågor som gäller allmänna språkexamina kan riktas till yki(at)oph.fi