Nyheter

I Varda samlas information om den småbarnspedagogiska verksamheten – vårdnadshavarna kan granska barnens uppgifter från början av september

Aktuellt Småbarnspedagogik
Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) erbjuder från och med år 2021 heltäckande information om småbarnspedagogiken. Informationen i Varda kan användas till exempel för arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken och som stöd för beslutsfattandet. Vårdnadshavarna kan också granska sina barns uppgifter via tjänsten Min Studieinfo.
Kuvituskuva lapsista jotka taputtavat

Aktörerna inom småbarnspedagogik har i uppgift att i Varda spara uppgifterna om aktören, verksamhetsställena, barnen och deras vårdnadshavare samt om arbetstagarna. Införandet av uppgifter sker stegvis så att de i sin helhet ska finnas i Varda från och med år 2021. 

Nästa skede i införandet av uppgifterna är att kommunerna, samkommunerna och de privata serviceproducenterna inom småbarnspedagogik, alltså privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare, från och med början av september börjar föra in uppgifter om arbetstagarna i Varda. Därtill börjar privata serviceproducenter föra in uppgifter om vårdnadshavarna och avgifterna.

– Uppgiftshelheterna som tas i bruk från om med hösten är de sista nya helheterna i Varda, och efter det här för alla aktörer inom småbarnspedagogiken in de uppgifter som krävs i Varda. Aktörerna inom småbarnspedagogik har redan tidigare fört in uppgifterna om aktören, verksamhetsställena och barnen, och kommunerna och samkommunerna har också sparat uppgifterna om vårdnadshavarna och avgifterna, berättar projektchef Kukka-Maaria Berg.

Vårdnadshavarna kan granska det egna barnets uppgifter i tjänsten Min Studieinfo

Från och med september detta år har också vårdnadshavarna tillgång till de uppgifter som förts in om deras barn i Varda. Tjänsten är tillgänglig via Min Studieinfo. Tidigare har man med en separat blankett kunnat begära att få granska barnets uppgifter. I Min Studieinfo ser vårdnadshavaren konkret de uppgifter som aktören inom småbarnspedagogik har skyldighet att i enlighet med lagen om småbarnspedagogik spara om barnet i Varda.
 
– Om vårdnadshavaren upptäcker felaktigheter i barnets uppgifter, kan hen med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i tjänsten vara i kontakt med aktören inom småbarnspedagogik för att få uppgifterna korrigerade. Senare kommer vårdnadshavarna och arbetstagarna också att få tillgång till sina egna uppgifter i Min Studieinfo, säger Berg.

Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen har gett aktörerna inom småbarnspedagogik en föreskrift om Varda samt utarbetat anvisningar och ordnat webbinarier om hur uppgifterna ska föras in. Vardas kundtjänst nås per e-post på adressen varda(at)opintopolku.fi.

Det här är nytt:

  • Från och med 1.9.2020 har även barnens vårdnadshavare möjlighet att via Utbildningsstyrelsens elektroniska tjänst Min Studieinfo granska barnens uppgifter som sparats i Varda.
  • Från och med 1.9.2020 för aktörerna inom småbarnspedagogiken in uppgifter om arbetstagaren. De privata serviceproducenterna börjar också föra in uppgifter om vårdnadshavarna och avgifterna.